Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.484/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ANTI-LOOP PLUS Vagyonvédelmi Zrt., képviseli: Dr. Szegedi Noémi ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 05. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Térfigyelő Rendszer beszerzése Budapest-Zugló és Városliget területére (tervezés, beszállítás, kivitelezés, karbantartás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:térfigyelő rendszer beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 09. 21.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetés az eljárás folytatására ok nem áll fenn
Tárgyszavak:jogutódlás, ajánlatkérő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.330/16/2006.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:25.K.33.660/2006/41., 4.Kf.27.004/2009/8.

Csatolt dokumentumok