Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.204/7/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Grapho-Print Kft., képviseli: dr. Várnay Szabolcs ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2004. 12. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, nevében eljár: a Novotrading Medical Kft., képviseli: dr. Bűrös László ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Betegirányítási rendszer
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:None
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 04. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2004.VII.1. - 2004.XI.6.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, eljárási cselekmény, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, bírság, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 1957. évi IV. törvény (Áe.) 73.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.780/9/2004
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.216/2006/6
KÉ-iktatószám: 13500/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:72/2006

Csatolt dokumentumok