Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.239/13/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Országos Területfejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága, képviseletében eljár: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 04. 11.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, képviseli: dr. Jancsovics Éva ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés a 6511. sz. ök. út 0,0–86 km-szelvények közötti szakasz burkolaterősítés kivitelezése és forgalomtechnikai eszközök felújítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útépítési munkálatok, burkolaterősítés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 05. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VII.8. - 2005.VII.22.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, támogatási szerződés, közbeszerzés alapelvei, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, hivatalbóli kezdeményezés, bírság, határidő, szerződésben megkövetelt biztosítékok, esélyegyenlőség, tudomásra jutás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 14326/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:72/2006

Csatolt dokumentumok