Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.271/9/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:UNI-PACK 2000 Nagykereskedelmi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 04. 26.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység, képviseli a Dr. Tasnádi Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Tasnádi Gábor ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Ásványvíz, tea beszerzése 2006. február és 2008. február közötti időszakra
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 05. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.1. - 2005.XI.24.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben eljárás megszüntetése (ügyfélképesség hiánya)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, jogsértés megtörténte, műszaki és szakmai alkalmasság, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, igazolás, ügyfél, határidő, közbeszerzés mennyisége, tudomásra jutás, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 345.§ , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:13.K. 33.341/2006/12.
KÉ-iktatószám: 14813/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:75/2006

Csatolt dokumentumok