Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D/264/14/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 04. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:M6 autópálya 21+700–22+336 km-szelvények közötti szakaszának OKKSZ szerinti üzemeltetési és karbantartási feladatainak határozott időtartamban történő ellátása, a szakasz hossza: 600 m + 200 m csomópont
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autópálya üzemeltetése és karbantartása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetése (jogsértés hiánya)
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, hivatalbóli kezdeményezés, előre nem látható, rendkívüli sürgősség
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 15060/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:75/2006

Csatolt dokumentumok