Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.84/54/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:SCANIA Hungária Kft. (I. r. kérelmező), Közép-európai Busz Holding Kft. (II. r. kérelmező)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 02. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agria Volán Rt. és társai, nevükben és megbízásukból eljár: Autóbusz-Invest Kft., képviseli dr. Sebők Cecília ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:12 m-es (11 800-12 200 mm) normál padlós, elővárosi szóló, 115 db + 30%% új autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autóbuszbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 03. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.1. - 2006.I.14.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben elutasítás (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:alvállalkozó, bankgarancia, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen ajánlat, értékelési részszempont, ajánlatok felbontása, ajánlati kötöttség, szerződéstervezet, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződéskötés, dokumentáció ellenértéke, alkalmassági követelmény, kizáró ok, alvállalkozó (tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt), banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, ügyfél, bírság, határidő, szerződésben megkövetelt biztosítékok, közszolgáltatói tevékenység, esélyegyenlőség, közbeszerzés mennyisége, eljárási fajta, tudomásra jutás, egyenértékű, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, dokumentáció pénzügyi feltételei, ajánlati biztosíték, hirdetmények ellenőrzése, ideiglenes intézkedés, iratok megőrzése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 161.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 189.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 7.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (5) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 163.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 165.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 168.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 187.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 188.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 166.§ (1) bekezdés , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 1.§ , 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 7. melléklet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (2) bekezdés , 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 78.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 163.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 161.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 189.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 7.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 168.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 162.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 9587/2006
KÉ-lapszám:51/2006