Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.103/14/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:SCANIA Hungária Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 02. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agria Volán Rt. és társai, nevükben és megbízásukból eljár: Autóbusz-Invest Kft., képviseli dr. Sebők Cecília ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:13,5 m-es (13 100–13 500 mm) nor mál padlós, elõvárosi szóló, 62 db ± 30%% új autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autóbuszbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 03. 14.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.1. - 2006.I.14.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:bankgarancia, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, eljárási cselekmény, értékelési részszempont, ajánlati kötöttség, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, szerződéskötés, dokumentáció ellenértéke, alkalmassági követelmény, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, bírság, közszolgáltatói tevékenység, esélyegyenlőség, közbeszerzés mennyisége, eljárási fajta, egyenértékű, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, dokumentáció pénzügyi feltételei, hirdetmények ellenőrzése, opcionális rész, ideiglenes intézkedés, különös szabályok
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 161.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 189.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (9) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 163.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 165.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 168.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 187.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 188.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 166.§ (1) bekezdés , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 1.§ , 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 78.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 163.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 161.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 189.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 190.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 168.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 162.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
KÉ-iktatószám: 9589/2006
KÉ-lapszám:51/2006

Csatolt dokumentumok