Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.356/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 05. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Acéldilatációs szerkezetek karbantartása 2010.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szerkezetkarbantartás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 06. 02.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IV.1. - 2010.IV.30.
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetés az eljárás folytatására ok nem áll fenn
Tárgyszavak:ajánlati felhívás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (3) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés e) pont , 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A..§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 55.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok