Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.391/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Fémtechnika Vasipari Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 05. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Hóeke-kés beszerzése 2010.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gépjármű alkatrész
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.III.1. - 2010.III.31.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:hiánypótlás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok