Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.197/21/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:I. rendű kérelmező Presidente OKISZ Kft. Képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda, II. rendű kérelmező Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft. Képviseli: Huszár Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:koronaélen kívüli zöldfelületek kaszálása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:koronaélen kívüli zödfelületek kaszálása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 07. 09.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:írásbeli összegezés, érvényes ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, eredménytelen rész, alkalmasság, értesítés az eljárás eredményéről
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (7) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (7) bekezdés , 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 18. melléklet , 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet 1.§ (1) bekezdés , 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet 1.§ (2) bekezdés , 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet 2.§ (1) bekezdés , 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés , 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:13.K.33.298/2007/7.
KÉ-iktatószám: 12439/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:93/2007

Csatolt dokumentumok