Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.809/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Ipszolg'98 Ipari és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 10. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zsombó Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Bölcsőde tervezése és építése Zsombón, az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:bölcsőde építés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 11. 12.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, iratbetekintés, társasági szerződés, beszámoló
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/A.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok