Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.8/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 01. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Tolna Megyei Balassa János Kórház
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„EFOP-2.2.18-17-2017-00047 - Eszközök beszerzése"
Döntéshozatal időpontja:2020. 03. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok