Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.73/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 03. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kérelmezett: CompuTREND Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:FPIR Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával és ismeretével járó szoftvertámogatási illetve karbantartási feladatok.
Döntéshozatal időpontja:2020. 05. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok