Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.949/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zsombó Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Zsombó belterületi csapadék- és belvízelvezetés I. ütem
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:belvíz- csapadékvíz elvezetése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 14.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, jogvesztés, tudomásra jutás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (2) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok