Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.10/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Szenzor Számítóközpont Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 01. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Hatósági vetőmag fémzárolási cimke beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vetőmag fémzárolási cimke beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?:részben megszüntetés, részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:hiánypótlás, előzetes vitarendezés, iratbetekintés, határidő, szerződéskötési moratórium
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/A.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.650.051/2013/8.

Csatolt dokumentumok