Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.45/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Érdi Építő Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 01. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Járműütközések által okozott hídkárok javítása - 2010. (2. rész)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:hídkárok javítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:részben megszüntetés, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:előzetes vitarendezés, határidő, szerződéskötési moratórium
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/A.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok