Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.100/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Bau Holding Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 02. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kerékpárút építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 04. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:részben jogorvoslati kérelem elutasítása, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, teljesítés határideje, ajánlatok elbírálása, szerződést biztosító mellékkötelezettség, indokolás, túlzottan alacsony mértékű kötelezettségvállalás, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok