Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.354/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:TriGon Invest Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 05. 26.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Abaliget Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Abaliget község szennyvízkezelési rendszerének (szennyvízcsatorna) kiépítése, valamint a kapcsolódó szennyvíztisztító telep megtervezése és kivitelezése vállalkozási szezrődés alapján
Döntéshozatal időpontja:2011. 06. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.329/11/2011. (egyesítés)