Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.471/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Wolfbau Team Kft
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 07. 11.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Abaliget Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Abaliget község szennyvízkezelési rendszerének (szennyvízcsatorna) kiépítése valamint a kapcsolódó szennyvíztisztító telep megtervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Döntéshozatal időpontja:2011. 08. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok