Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.71/2012.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Csepo Bt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2012. 01. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló épületek takarítási munkái, 1., 9., 12., 13., 15. részekben
Döntéshozatal időpontja:2012. 03. 06.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok