Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.145/15/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ARROW International Hungary Kft. képviseli: Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet képviseli: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyászati segédeszközök
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 05. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás, részajánlattétel
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.214/8/2011.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.33.943/2011/5., 4.Kf.27.157/2010/12.
KÉ-lapszám:66/2008

Csatolt dokumentumok