Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.161/12/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
Döntéshozatal időpontja:2009. 05. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.IX.25. - 2007.XII.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:12.K.34.931/2009/4.; 3.Kf.27.258/2010/7.
KÉ-lapszám:64/2008

Csatolt dokumentumok