Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.10/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 01. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:irodaszerek beszerzése 2011. évben - Kbt. mellőzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:irodaszerek beszerzése
Döntéshozatal időpontja:2014. 02. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2011.I.1.-2011.II.28.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:9.P.20.596/2014/16.

Csatolt dokumentumok