Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.13/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 01. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:GHNT Szennyvíz Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" c. projekt keretében Gara Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása során szennyvízcsatorna-hálózat építése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. második része szerinti (2011. évi CVIII. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2014. 02. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2011. évi CVIII. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2013.VII.1. – 2013.XI.29.
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 63.§ (3) bekezdés , 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.K.27.043/2014/9., 4.K.27.059/2014/5.

Csatolt dokumentumok