Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.598/11/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Főnix SOS Zrt. képviseli: Berta és Kovács Ügyvédi iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Posta Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Foglalkozás-egészségügyi ellátás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:foglalkozás-egészségügyi ellátás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 11. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása, részben eljárás megszüntetése (jogsértés hiánya)
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 201.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 7.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.670/2008/6.
KÉ-iktatószám: 20091/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2008

Csatolt dokumentumok