Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.274/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 06. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltatató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejl.” című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. II., IV. rész
Döntéshozatal időpontja:2014. 06. 30.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok