Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.765/11/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:T.O.M. Controll 2001. Zrt. képviseli: dr. Fábry György ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:takarítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VII.11. - 2006.VIII.23.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 0850/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:6/2007