Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.776/12/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:M-S 2008 Konzorcium képviseli: dr. Dunai Sándor ügyvéd I. r. kérelmező, Gyoma 2008 Konzorcium képviseli: Hídépítő Zrt. II. r. kérelmező
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Programigazgatóság képviseli: dr. Patay Géza ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vasútvonal rehabilitáció
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, anyagi fedezet, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, támogatásra irányuló igény
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 48.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 1815/2007
KÉ-lapszám:13/2007