Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.788/7/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Geosaurus Építőipari Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szigetvár Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyfürdő
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VII.11. - 2006.VIII.23.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:közbeszerzés mennyisége, gyorsított eljárás, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 258.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.585/12/2006.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:25.Kpk.45542/2006/3
KÉ-iktatószám: 1820/2007
KÉ-lapszám:13/2007