Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.832/10/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:BB 2006 Konzorcium képviseli: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MÁV Rt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vasút villamosítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 01. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, ajánlati biztosíték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 3759/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:28/2007