Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.829/23/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. képviseli: dr. Kecskés Zsolt Ákos ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros Önkormányzata képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:orvosi műszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 01. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.72/2006.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:7.Kpk.45.145/2006/10.
KÉ-iktatószám: 3375/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:25/2007