Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.15/8/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Hídépítő Zrt.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg képviseli: Deák Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:csatornázás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 02. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen részvételi jelentkezés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés f) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4781/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:36/2007

Csatolt dokumentumok