Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.53/10/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vegyépszer Zrt. képviseli: Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, nevében eljár: Magyar Közút Kht. BAZ megyei Területi Igazgatósága
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:út
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 02. 23.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződés teljesítésére képtelenné válás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.636/9/2006.
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.821/11/2006.
KÉ-iktatószám: 44877/2007
KÉ-lapszám:33/2007

Csatolt dokumentumok