Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.39/10/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Strabag Építő Zrt. I. r. kérelmező és a Mélyépítő Budapest Kft. II. r. kérelmező, képviseli: Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:út
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 02. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, anyagi fedezet, becsült érték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 7229/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:52/2007

Csatolt dokumentumok