Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.58/11/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Pest-Gold Kft.képviseli: Dr. Endreffy Zoltán Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vizi létesítmény
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 03. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:szerződés teljesítése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 5460/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:39/2007

Csatolt dokumentumok