Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.85/15/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: SICONTACT Kft. képviseli: Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szoftver licensz
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 03. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (hatáskör hiánya)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, közbeszerzési műszaki leírás, központosított közbeszerzés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 7706/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:58/2007

Csatolt dokumentumok