Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.174/9/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Perfekting Mérnöki Iroda Kft., képviseli: Buda Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Közút Állami Közútkezelő Kht.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:ingatlan értékbecslés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 05. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:közbeszerzés tárgya, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, szabadon kialakított eljárás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 149.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 150.§ s) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 152.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 149.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 150.§ s) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 152.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 9033/2007
KÉ-lapszám:66/2007

Csatolt dokumentumok