Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:%%26.K.32.981/2008/8.%%
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Multireklám Köztéri Médiaügynökség Zrt. Képviseli: Dr. Pusztai Attila ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatási koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:reklámtevékenység és az ezzel kapcsolatos reklámfelügyeleti tevékenység ellátása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 10. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.VII.2. – 2007.VII.6.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:ellenszolgáltatás, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.537/6/2007.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:26.K.32.981/2008/8.
KÉ-iktatószám: 18395/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:135/2007

Csatolt dokumentumok