Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.538/17/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:LSK Hungária Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Berzsenyi Dániel Főiskola
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:informatikai eszközök beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 10. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.VII.7. - 2007.IX.24.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, esélyegyenlőség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 18847/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:138/2007

Csatolt dokumentumok