Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.723/8/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:SAP outsourcing, informatikai szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VII.11. - 2006.VIII.23.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:értékelés módszere, érvénytelen ajánlat, ajánlat elkészítése, közbeszerzési műszaki leírás, tárgyalás lefolytatásának menete, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, üzleti titok
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 126.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 121.§ (8) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 336.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 27624/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2007