Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.107/20/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Dél-alföldi Ivóvíz ADMU Konzorcium, AQUA Construct Zrt., DHV Magyarország Kft., MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft., képviseli: Arday Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. képviseli: dr. Uzsoky Ágnes ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tervezés, megvalósíthatósági tanulmány
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 04. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, igazolás, hamis adat, szakértelem, kizárás az eljárásból
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ e) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 62.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 8200/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:60/2007

Csatolt dokumentumok