Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.2/13/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Telekom Nyrt.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Közlekedési Hatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:távközlés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 02. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:értékelés módszere, központosított közbeszerzés, súlyszám
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (2) bekezdés , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 5150/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:39/2007

Csatolt dokumentumok