Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.126/11/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:3 COMM LINE Távközlési Építő és Szolgáltató Kft. képviseli: dr. Ollé György ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nagybajom Térségének Informatikai és Területfejlesztési Társulása képviseli: dr. Horváth Zsolt ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szélessávú hálózat
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 04. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:gyorsított eljárás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 258.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 258.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 7865/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:58/2007

Csatolt dokumentumok