Közbeszerzési Hatóság

Archív hirdetményminták

A 2013. július 01. napját követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet).

1. Tájékoztató az eljárás eredményéről

2. Tájékoztató az eljárás eredményéről – a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

3. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

4. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

5. Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról, az ajánlattételi, vagy részvételi határidő meghosszabbításáról, a dokumentáció módosításáról

6. Helyesbítés

7. Tájékoztató a szerződés módosításáról

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 34. § (7)-(10) bekezdése rendelkezései alapján:

 

IV. Időszakos előzetes tájékoztató - Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

XII. Tervpályázati kiírás FEJLÉC NÉLKÜL

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről FEJLÉC NÉLKÜL

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény FEJLÉC NÉLKÜL

 

A 2013. július 01. napját követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok mintái (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet)

 

8. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

9. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

10. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

11. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

12. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

 

2012. január 01. napjától az uniós eljárásrendben alkalmazandó, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintái:

a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 842/2011/EU rendelet alapján:

 

I. Előzetes tájékoztató

II. Ajánlati/részvételi felhívás

III. Tájékoztató az eljárás eredményéről

IV. Időszakos előzetes tájékoztató – Egyes ágazatokban

V. Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

VI. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban

VIII. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

IX. Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

X. Építési koncesszió

XI. Ajánlati/részvételi felhívás – Ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása

XII. Tervpályázati kiírás

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

XV. Előzetes tájékoztató – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVI. Ajánlati/részvételi felhívás – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVII. Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVIII. Alvállalkozói hirdetmény

 

- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján:

 

13. További információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum

 

2013.09.18.

A 2012. január 01. és 2013. június 30. napja között  megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet)

 

1. Tájékoztató az eljárás eredményéről

2. Tájékoztató az eljárás eredményéről – a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

3. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

4. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

5. Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról, az ajánlattételi, vagy részvételi határidő meghosszabbításáról, a dokumentáció módosításáról

6. Helyesbítés

7. Tájékoztató a szerződés módosításáról

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 34. § (7)-(10) bekezdése rendelkezései alapján:

 

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

XII. Tervpályázati kiírás FEJLÉC NÉLKÜL

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről FEJLÉC NÉLKÜL

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény FEJLÉC NÉLKÜL

 

A 2012. január 01. és 2013. június 30. napja között  megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok mintái (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet)

 

8. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

9. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

10. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

11. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

12. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

 

A 2011. évre vonatkozó éves statisztikai összegezések hirdetménynek nem minősülő mintái: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X.29.) NFM rendelet)

 

9. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

10. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

 

A 2010. október 30-át követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták és az éves statisztikai összegezések mintái:

 

9. az éves statisztikai összegezés

10. az éves statisztikai összegezés

 

A 2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

 

1. tájékoztató az eljárás eredményéről

2. tájékoztató az eljárás eredményéről

3. az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

4. tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról és az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

5. tájékoztató a szerződés módosításáról

6. tájékoztató a szerződés teljesítéséről

7. összegezés az ajánlatok elbírálásáról

8. összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

9. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)

10. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)

 

A 2006. január 15-e és a 2009. április 1-je között megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó egyes hirdetményminták:

 

2. tájékoztató az eljárás eredményéről 

7. tájékoztató a részvételi szakasz eredményéről 

8. tájékoztató az eljárás eredményéről 

12. tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről 

16. tájékoztató a szerződés módosításáról 

17. tájékoztató a szerződés teljesítéséről 

18. összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

19. összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

20. összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 

21. az éves statisztikai összegezés 

 

A 2006. január 15-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében a közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták (módosítva a 2010 január 1-jétől alkalmazandó egyes új hirdetménymintákkal):

 

1. előzetes tájékoztató hirdetmény 

2. ajánlati/részvételi felhívás 

3. szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény 

4. időszakos tájékoztató - egyes ágazatokban 

5. ajánlati/részvételi felhívás - egyes ágazatokban 

6. szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény - egyes ágazatokban 

7. előminősítési rendszer - egyes ágazatokban 

8. hirdetmény a felhasználói oldalon 

9. dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény 

10. építési koncesszió 

11. ajánlati/részvételi felhívás - ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása 

12. tervpályázati kiírás 

13. tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

14. önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

 

A 2009. április 1-jétől a közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

 

11. további információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum