Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési irányelvek

A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó irányelvek és az irányelveket módosító jogszabályok.
 

 • 2014/55/EU irányelv az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról

 • 2014/24/EU irányelv a közbeszerzésekről

 • 2014/25/EU irányelv – a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó szabályok

 • 2014/23/EU irányelv a koncessziós szerződésekről

 • 2004/18/EK irányelv – a klasszikus szektor közbeszerzéseire irányadó szabályok

 • 2004/17/EK irányelv – a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó szabályok

 • 2008/963/EK bizottsági határozat –  a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek mellékleteinek módosításáról

 • 2005/51/EK irányelv – a 2004/17 és 2004/18/EK irányelvek egyes mellékleteinek módosításáról

 • 1422/2007/EK rendelet - az irányelveket módosító jogszabály az értékhatárok tekintetében

 • 2083/2005/EK rendelet – az irányelveket módosító jogszabály az értékhatárok tekintetében

A közbeszerzési jogorvoslati eljárásokra vonatkozó irányelvek

 • 2007/66/EK irányelv – a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelvek módosításáról   

 • 92/13/EGK irányelv – a közszolgáltatókra vonatkozó jogorvoslat szabályai

 • 89/665/EGK irányelv – a klasszikus szektorra vonatkozó jogorvoslat szabályai

Egyéb közbeszerzési témájú irányelvek

 • 2009/81/EK irányelv – a honvédelem és biztonság  közbeszerzéseire irányadó szabályok

 • 2009/33/EK irányelv – a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról