Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok

Közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok.

Forrás: CompLex Kiadó Kft. NetJogtár

2015. évi CXLIII tv.A közbeszerzésekről
2016. évi XXX tv.A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
307/2015. (X.27.) Korm. rendeletA közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
308/2015. (X.27.) Korm. rendeletA közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
310/2015 (X.28.) Korm. rendeletA tervpályázati eljárásokról
320/2015 (X.30.) Korm. rendeletA közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
321/2015 (X.30.) Korm. rendeletA közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015 (X.30.) Korm. rendeletAz építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
323/2015 (X.30.) Korm. rendeletAz egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
324/2015 (X.30.) Korm. rendeletA védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.
44/2015 (XI.2.) MvM rendeletA közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
19/2016. (IX. 14.)
HM rendelet
A védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegezéséről
45/2015 (XI.2.) MvM rendeletA Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
14/2016. (V. 25.) MvM rendeletA felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
46/2015 (XI.2.) MvM rendeletA felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról
2003. évi CXXIX. törvényA közbeszerzésekről
2011. évi CVIII. törvényA közbeszerzésekről
188/2015. (VII. 15.) Korm. rendeletA hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről
247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletA Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletA fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletA gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletA közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletAz építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletA tervpályázati eljárások szabályairól
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletA közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletA Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
287/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletEgyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletA minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
93/2011. (XII. 30.) NFM rendeletA hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
92/2011. (XII. 30.) NFM rendeletA közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
48/2011. (III. 30.) Korm. rendeletA környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletA közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
256/2010. (XI. 8.) Korm. rendeletA 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól
215/2010. (VII. 9.) Korm. rendeletAz építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatóA Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről
257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletA közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól 
1/2006. (I. 13.) PM rendeletA közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról
40/2005. (III. 10.) Korm.rendeletA NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról
228/2004. (VII. 30.) Korm.rendeletA védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról
224/2004. (VII. 22.) Korm.rendeletA hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
168/2004. (V. 25.) Korm.rendeletA központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
143/2004. (IV. 29.) Korm.rendeletAz államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
137/2004. (IV. 29.) Korm.rendeletA tervpályázati eljárások részletes szabályairól 
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletA gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól
34/2004. (III. 12.) Korm. rendeletA közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról 
30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletA hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról
29/2004. (IX. 8.) IM rendeletA hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról
1/2004. (I. 9.) FMM rendeletA közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról