Közbeszerzési Hatóság

Szerződés-ellenőrzés

A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának a Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm.-rendelet 4. §-a alapján, 2017. évre vonatkozóan a jobb oldalról letölthető ellenőrzési tervet érhetik el a tisztelt látogatók.

A 2017. évben elrendelt ellenőrzések:

1. Építési (vállalkozási) szerződés a 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6. sz. 8501/8 hrsz. alatti ingatlanon, a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 azonosító számú „”Új otthon – új esély” gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével” elnevezésű projekt megvalósítására tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

2. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által lebonyolított „Adásvételi szerződés Ápolási eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c. kiemelt projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

3. „Vállalkozási szerződés - „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden” NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkálatok megvalósítása műemléki épületen és kerékpárút építés” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

4. Adásvételi szerződés „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg-ellátás fejlesztésével” elnevezésű TIOP 2.2.6. - 12/1B-2013-0042 azonosítójú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan, „balatonfüredi Állami Szívkórház betegellátásának fejlesztése az eszközállomány korszerűsítése által” különféle orvostechnikai eszközök beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

5. Tervezési szerződés „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozására és megalapozó tervezési tevékenységek végzésére vonatkozóan tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

6. Siófok Város Önkormányzata által lebonyolított Egészségügyi szolgáltatás megrendelése – Orvosi ügyelet tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

7. Mecseki Ökoturisztikai Élménypark kialakítása a Pécsi Állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

8. Egyösszegű fix átalányáras fővállalkozási szerződés a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0001 projekt keretében „Külterületi kerékpárutak építésére Nyírbátor és Nyírmeggyes között” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

9. Vállalkozási szerződés az "ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158" számú Kerékpárral a Bükkön át - Kerékpárral a városon át" című projekt gyalog és kerékpárút építési kivitelezési feladatainak ellátására tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

10. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által lefolytatott „Biztosítási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

11. Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

12. „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekt (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsán 5 darab információs pont és kilátó építése tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

13. Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

14. „Kiviteli tervezési és kivitelezési fővállalkozási szerződés keretében „A Csepeli Szabad kikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése” KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosítószámú projekt során tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

15. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által lefolytatott Adásvételi szerződés Orvostechnikai eszközök (Aneszteziológiai eszközök) beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c. kiemelt projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

16. "Hagyomány és megújulás Óvárosban - Tatabánya, Május 1 park komplex felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

17. „Adásvételi szerződés - A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati felhívásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan hulladékgyűjtő járművek és műszaki berendezések beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

18. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ellenőrzése

19. Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című, HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó: Városi piac felújítása 

20. Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” c. pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása vállalkozási szerződés keretében

21. Vállalkozási szerződés az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében

22. Vállalkozási szerződés a 61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz (189+925-193+216 km sz.) építési munkáinak elvégzésére

23. A FUTÁR rendszer teljes körű informatikai üzemeltetése, a meghatározott perifériákkal és berendezésekkel

24. Vállalkozási szerződés 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 17. szám alatti 28189 helyrajzi számú ingatlanon 16 csoportos passzívház óvoda építésére.II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

25. Tüdőgyógyintézet Törökbálint területén egy új betegellátó épület kivitelezése

26. Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó pacemaker és implantálható kardioverter-defibrillátor eszközök és elektródák 2014. május 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő beszerzése hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás keretében, 35 részben

27. Vállalkozási szerződés a KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0018 jelű, „A füzérradványi Károlyi-kastély park térszerkezetének és vízrendszerének rekonstrukciója” című projekt kapcsán kivitelezési feladatok ellátására

28. Átalányáras vállalkozási szerződés a „Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Piros Könyv szerint

29. Vállalkozási szerződés az Újváros Téri Általános Iskola átalakítására, bővítésére -(ÉMOP-4.3.2/A-12-2012-0031)

30. Keretmegállapodás Ajka Város egyes mélyépítési beruházásainak megvalósítására, kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, parkolóinak, járdáinak felújítására és fejlesztésére, útpadka- és árokrendezésekre, csapadékvíz elvezető csatorna építésére és felújítására, közműhálózat fejlesztésére, távközlési hálózat fejlesztésére, valamint térfigyelő kamerarendszer előkészítésére és kiépítésére

31. Győri Fekete István Általános Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése, készétel kiszállítással vállalkozási szerződés keretében