Közbeszerzési Hatóság

A Tanács

A Hatóság keretében működő Tanács a Közbeszerzési törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése céljából működik (Kbt. 182-184.§). Főbb feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

A Tanács

a) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;
b) kinevezi, illetve felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket;
c) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról (különösen a Kbt.-ben előírt témakörökben);
d) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

Javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Hatóság tagjainak írott megkereséseiket a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának küldjék meg, azokat az érintett tanácstagnak haladéktalanul továbbítjuk.

A Tanács névsora

TörvényszövegTanácstagElérhetőségek
(3) A Tanács elnöke a Hatóság elnöke.dr. Kovács LászlóKözbeszerzési Hatóság
1026 Budapest, Riadó utca 5.
a)  a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy;  Dr. Jármai PéterPénzügyminisztérium 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
b) a közbeszerzésekért felelős miniszter által kijelölt személy;  Dr. Kretter Diána

Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság,1077 Budapest, Wesselényi u.20-22.

c) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy;  Füleky Zsolt

Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, 1357 Bp. Pf. 6.

d) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy;  Dr. Juhász RolandMiniszterelnöki Kormányiroda, Nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter, vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
e) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;  Rigó Csaba BalázsGazdasági Versenyhivatal 
1051 Budapest, Alkotmány u. 5.
f) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;  Dr. Gaál Szabolcs BarnaKormányzati Ellenőrzési Hivatal 
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13.
g) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;  Dr. Paróczai BernadettDebrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály 
4024 Debrecen Piac u. 20.
h) a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák - köztük a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - által kijelölt három személy;  Dr. Móricz Zsolt1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.
Nemesi PálFERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. 
6725 Szeged, Kálvária sgrt. 87.
Koji LászlóÉpítési Vállalkozók Országos Szövetsége: 
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
i) a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke által közösen kijelölt személy;  Dr. Virág RudolfMagyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
j) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete által kijelölt személy;Dr. Tátrai Tünde 

k) az innovációért felelős miniszter által kijelölt személy;

Dr. habil. Boros Anita LLMInnovációs és Technológiai Minisztérium Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság 1134 Budapest, Váci út 45. A. épület
l) az Állami Számvevőszék elnöke vagy az általa kijelölt személy;Szatmári János 
m) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy.Szalavics Mariann
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.