Közbeszerzési Hatóság

Módosulnak a tanácsadói bejegyzői és megújítási dokumentumok

A 2009. április 1-jétől hatályos Kbt. módosításra tekintettel a Közbeszerzések Tanácsa átdolgozta a hivatalos közbeszerzési tanácsadók felvételéhez és a tanácsadói jogosultság megújításához kapcsolódóan kialakított kérelem-mintákat és tájékoztatókat.
A felülvizsgált közlemény a névjegyzékre vonatkozó általános információkon túl továbbra is tartalmazza a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzéssel, a bejegyzés megújításával, a tanácsadók utolsó bejelentés óta végzett tevékenységének bejelentésével és a névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatos tájékoztatókat és a használandó kérelem-minta formanyomtatványokat. A módosított közlemény a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu/ Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok/ Hivatalos közbeszerzési tanácsadók/ Tájékoztatók és mintatáblázatok) és innen is elérhető.