Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének felhívása

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzési törvény szabályai újragondolásának előkészítése érdekében felhívással fordul a közbeszerzésekkel érintett társadalmi/szakmai szervezetekhez. A szervezetek bejelentkezését és a javaslatokat a Tanács 2010. május 20-áig várja.

Sajtószoba a Közbeszerzések Tanácsa honlapján

Új menüponttal gazdagodott a Tanács honlapja. Az első itt megjelenő közlemény a Közbeszerzések Tanácsa elnökének, dr. Bakonyi Józsefnek a közbeszerzés rendszerével kapcsolatos helyzetértékelése.

Az átláthatósági biztosi nyilvántartás vezetéséről

Kihirdetésre került az átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről szóló Kormányrendelet, amelynek az átláthatósági biztosi nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályai 2010. május 15-én lépnek hatályba.

Pályázati felhívás a Közbeszerzési Döntőbizottságra

A Közbeszerzések Tanácsa pályázatot hirdet a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága keretén belül jogi végzettséggel rendelkező közbeszerzési biztos munkakör betöltésére. A pályázat beadási határideje: 2010. június 10. További információ elérhető honlapunkon a Közbeszerzések Tanácsa menüpont Álláshirdetések almenüpontban.

Pályázati felhívás az Informatikai Osztályra

A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet az Informatikai osztály informatikus munkakörének betöltésére. A pályázat beadási határideje: 2010. május 14. További információ elérhető honlapunkon a Közbeszerzések Tanácsa menüpont Álláshirdetések almenüpontban.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki, javasolva az ajánlatkérőknek a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátását, illetőleg a dokumentációba történő előzetes betekintés lehetőségének biztosítását.

Elérhető a Kbt. 2010. április 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításairól szóló 2010. évi XII. törvény 2010. március 1-jei hatállyal, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény pedig 2010. április 1-jei hatállyal módosította a Kbt. egyes rendelkezéseit. A közbeszerzési törvény 2010. április 1-jétől hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett verziója elérhető a Tanács honlapján.